Shalumi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015


Nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu  của khách hàng. Shalumi  áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9001-2015 vào sản xuất kinh doanh của đơn vị:
Đây là hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được tổ chức quốc tế BVQA công nhận cho Công ty trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm Nhôm thanh định hình, áp dụng cho các công đoạn sản xuất và quy định kiểm soát các sản phẩm có hệ thống để đảm bảo nhu cầu mong đợi của khách hàng.
 

 

 
Với mục tiêu vì lợi ích khách hàng; Shalumi luôn cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất; Sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, để phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu.

                                                                Shalumi: Nguyễn Ngọc Chiến

 

Email us

0862 73 44 68