Sơ đồ bộ máy tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG (SHALUMI)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
Trụ sở: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Tel: 02103862715 - 0913209715 - Fax: 02103862708
Email: sha@shalumi.com.vn - sales@shalumi.com.vn
_Shalumi_