QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH- CBTT gia hạn ĐHĐCĐ năm 2021
NSH-CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021
NSH-CBTT biên bản+ nghị Quyết về việc ĐHĐCĐ Năm 2021
NSH- CBTT ông Phan Tiến Hòa - Phó Tổng giám đốc đã bán 150.000 cổ phần
NSH - CBTT ông Nguyễn Minh Kế- Phó chủ tịch HĐQT đã bán 548.645 cổ phần
NSH- CBTT ông Lê Văn Thắng - TGĐ đã mua 548.645 cổ phần
NSH-CBTT báo cáo tài chính Quý 1/2021 kèm theo bản giải trình lợi nhuận
NSH- CBTT Báo cáo Thường niên năm 2020
NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phần
1 | 2 | 3

Email us

0862 73 44 68