SHALUMI CÔNG BỐ QUY TRÌNH MANG SẢN PHẨM MỚI MẠNH MẼ TỚI THỊ TRƯỜNG TỪ THÁNG 10/2023 SAU THỜI GIAN 6 THÁNG TẬP TRUNG CHO SẢN PHẨM MỚI

Để thực hiện sứ mệnh tiên phong sản xuất và cung ứng sản phẩm mới, có được sản phẩm thành công, Nhôm Shalumi đã phải làm nhiều công việc một cách bài bản suốt 6 tháng kể từ tháng 3/2023 đến tháng 9/2023: