SHALUMI đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc 

Email us