SHALUMI GROUP đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2023

Ngày 15/06/2023, Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023 của Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi diễn ra tại Trụ sở của Tập đoàn, địa chỉ: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Sau ½ ngày họp, Đại hội đã thành công rực rỡ.

Lễ chào cờ trước khi diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi
Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của SHALUMI GROUP được tổ chức với sự tham gia của Đoàn Chủ tọa, Đại Biểu, Công ty tư vấn và hơn 77 Cổ đông sở hữu, đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng với 12.545.975 cổ phần, tương đương 12.545.975 phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, chiếm tỷ lệ 60.63% tổng số cổ phần có phiếu biểu quyết. Số cổ đông vắng mặt là 1.881 cổ đông, tương ứng với 8.147.462 cổ phần, tương đương 8.147.462 phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi, chiếm tỷ lệ 39.37% tổng số cổ phần biểu quyết.
Đại hội đã diễn ra một cách trang trọng với sự dẫn dắt và điều phối bởi Ban chủ tọa, bao gồm Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Quỳnh Thụ, Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Kế, Tổng giám đốc Lê Văn Thắng – Thành viên HĐQT của SHALUMI GROUP, và sự tham gia, tích cực đến từ các Cổ đông.

Ban Chủ tọa từ trái sang phải:  Ông Lê Văn Thắng – Tổng giám đốc, TV HĐQT,  Chủ tọa – Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Kế - Phó chủ tịch HĐQT của Shalumi Group

Thông qua các Báo cáo năm 2022, Kế hoạch 2023 và các Tờ trình
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, sau khi thông qua chương trình, quy chế tổ chức và hoạt động, Đại hội đã phê duyệt các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022, các báo cáo về kế hoạch hoạt động và mục tiêu kinh doanh cho năm 2023, cũng như các chiến lược phát triển năng lực cốt lõi, tập trung nguồn lực phát triển kinh doanh trong năm 2023, 2024 lộ trình hóa năm 2025 như tiến trình phát triển năm 2020 -2025 đã đặt ra.
Ban Chủ tọa và các Cổ đông đã thảo luận, biểu quyết thông qua các hạng mục. Các ý kiến đóng góp của các cổ đông đã được lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời tạo ra sự đồng thuận và động lực cho Đại hội.
 
Định hướng phát triển của SHALUMI GROUP tập trung chủ lực vào lĩnh vực sản xuất  kinh doanh nhôm : Nhôm nguyên liệu, Nhôm thanh xây dựng, Nhôm công nghiệp, Nhôm nội ngoại thất, Nhôm gia công cơ khí. Trong đó, sản phẩm nhôm công nghệ Anode là sản phẩm kết nối sản xuất cung cấp cho toàn ngành và mở rộng thị trường xuất khẩu với sự chuyên môn hóa, tối đa năng lực và khai thác tiềm năng của tập đoàn trong các lĩnh vực này. 
Chủ tọa – Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT Shalumi Group, phát biểu và trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Định hướng hoạt động năm 2023 và Định hướng phát triển năng lực vượt trội  về Nhôm công nghệ anode xi mạ màu 

 
Mục tiêu phát triển của SHALUMI sau khi cấu trúc tiếp năm 2023 thì những năm sau sẽ chia cổ tức từ 3% trở lên. Bằng tất cả năng lực cốt lõi đã chuẩn bị trong những năm qua để vươn tới lộ trình mới trên năng lực của mình thì từ năm 2025 tăng lợi nhuận đạt ít nhất  10% so với vốn chủ sở hữu, kì vọng đạt từ 20% lợi nhuận để tập đoàn phân bổ lợi nhuận cho tái đầu tư phát triển tập đoàn và chia cổ tức cho cổ đông. Đây là mục tiêu có cơ sở bởi lộ trình phát triển tập đoàn đang đi theo đúng tiến trình, lộ trình, mặc dù bối cảnh kinh tế Thế giới và Việt Nam có khó khăn, nhiều thách thức.


 
Tổng giám đốc Ông Lê Văn Thắng – Thành Viên HĐQT Shalumi Group, phát biểu và trình bày Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2022 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  và sự bùng nổ hướng phát triển Nhôm công nghệ Anode mạnh mẽ kể từ tháng 7/2023 
 
ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Shalumi Group đã diễn ra thành công với 100% biểu quyết đồng ý các nội dung của Đại Hội. Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và hướng tới định vị vị thế vững chắc của Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi trên thị trường, tạo tăng việc làm cho người lao động, mang đến lợi ích hài hòa cho Doanh nghiệp và cổ đông, thực hiện trách nhiệm xã hội nghề nghiệp để kiến tạo sự cất cánh SHALUMI GROUP trên những bước đi của hành trình mới phát triển tầm vóc hơn. Bên cạnh Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc thì  vai trò là các nhà đông đều đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành công của Tập đoàn hướng tới mục tiêu thực hiện tốt nhất lộ trình phát triển Doanh nghiệp năm 2020 -2025 để lộ trình hóa giai đoạn mới năm 2025 -2030 nội lực và vượt bậc.
 

 
Phó chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Minh Kế – Thành Viên HĐQT Shalumi Group tổng kết, bế mạc Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn nhôm Sông Hồng
 
ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP. TRONG KHÔNG KHÍ  VUI VẺ, NỒNG NHIỆT:

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023 của Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi:
 
_Shalumi_
 

Email us