SHALUMI nhận bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ

 Ngày 28 tháng 08/2003, Thủ tướng chính phủ Pham Văn Khải đã trao tặng Bằng khen cho Công ty nhôm Sông Hồng Thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Bộ Xây Dựng  đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc 


Email us