TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG - SHALUMI KHO TÀNG MÀU SẮC NHÔM VIỆT

Tình hình cạnh tranh trong một ngành gồm một nhóm Công ty sản xuất những sản phẩm giống nhau hay thay thế cho nhau một cách dễ dàng – phụ thuộc vào 5 yếu tố cơ bản. Sức mạnh của 5 lực cạnh tranh này sẽ quyết định lợi nhuận tiềm năng của các công ty trong ngành:


TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG –SHALUMI năm 2021 bổ sung thêm Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm so với các sản phẩm của các đối thủ trong ngành. Sự khác biệt này được xây dựng trên thương hiệu, sức mạnh dịch vụ, hệ thống phân phối, những điểm mạnh đặc trưng của Công ty.
Với KHO TÀNG MÀU SẮC NHÔM Sơn tĩnh điện cao cấp và màu sắc nhôm Anod mạ màu cao cấp....SHALUMI hứa hẹn tiếp sức lớn đến nhu cầu khách hàng. 

 

Email us