Tập đoàn nhôm Sông Hồng vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á – ASIA’s Top Trusted Brand Awards 2022”

Tập đoàn nhôm Sông Hồng vinh dự nhận giải thưởng “Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á – ASIA’s Top Trusted Brand Awards 2022”  

Email us