QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT - Ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 300.000 CP
NSH - CBTT Danh sách cổ đông lớn tại thời điểm 31/12/2021
NSH - CBTT báo cáo Quản trị năm 2021
NSH-CBTT báo cáo Tài chính Quý 4/2021 và bản giải trình chênh lệch lợi nhuận
NSH- CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu
NSH- CBTT Báo cáo Tài chính Quý 3-2021 và bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10%
NSH- CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó chủ tịch HĐQT đã bán 350.000 cổ phiếu
NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đã mua 300.000 cổ phiếu
NSH- CBTT ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban kiểm soát đã bán 10.000 cổ phiếu
NSH-CBTT ông Nguyễn Minh Kế - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 350.000 cổ phiếu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Email us