QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NSH- CBTT Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
NSH- CBTT bản giải trình của ông Đào Vịnh Long- Thành viên HĐQT, Phó TGĐ công ty
NSH- CBTT ông Đào Vịnh Long - Thành viện HĐQT, Phó Tổng giám đốc đã bán 283.000 cổ phiếu
NSH- CBTT Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ- Chủ tịch HĐQT đã mua 155.000 cổ phần
NSH- CBTT gia hạn ĐHĐCĐ năm 2021
NSH-CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021
NSH-CBTT biên bản+ nghị Quyết về việc ĐHĐCĐ Năm 2021
NSH- CBTT ông Phan Tiến Hòa - Phó Tổng giám đốc đã bán 150.000 cổ phần
NSH - CBTT ông Nguyễn Minh Kế- Phó chủ tịch HĐQT đã bán 548.645 cổ phần
NSH- CBTT ông Lê Văn Thắng - TGĐ đã mua 548.645 cổ phần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Email us